Privatumo politika

Asmens privatumas, duomenų apsauga bei jų tvarkymo taisyklės:

 1. Apibrėžimai
  1.1. Duomenų valdytojas ir lindyhop.lt svetainės operatorius (toliau – Duomenų tvarkytojas) yra asociacija „Lindyhop.lt klubas“, įmonės kodas 302300309, PVM mokėtojo numeris LT100009637716, registracijos adresas: – Kalvarijų 294d-16, Vilnius, Lietuva, adresas susirašinėjimams – Geležinkelio g. 6, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas – info@lindyhop.lt Asociacija „Lindyhop.lt klubas“ yra įregistruota Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.
  1.2. Dalyvis – fizinis ar juridinis asmuo, įsigijęs renginio bilietą internetu lindyhop.lt svetainėje.
  1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisykles (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pagrindinis asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir duomenų valdytojo principų saugojimas yra Dalyvio asmens duomenų tvarkymas.
 2. Bendrosios nuostatos
  2.1. Dalyvio asmens duomenų tvarkymas, nustatytas Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme ir kituose tokių duomenų rinkimą reglamentuojančiuose teisės aktuose bei šiose Taisyklėse.
  2.2. Dalyvio duomenys, surinkti aiškiais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.
 3. Asmens duomenų tvarkymas
  3.1. Dalyvis sutinka, kad asmens duomenys, kurie savanoriškai pateikiami registracijos formoje, galėtų būti tvarkomi pagal šias taisykles.
  3.2. Dalyvis turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius ir netikslius asmens duomenis, užblokuoti ar ištrinti pateikdamas tokį prašymą el. paštu info@lindyhop.lt. Tokiu atveju Duomenų tvarkytojas privalo nedelsdamas įvykdyti Dalyvio prašymą (per 1-2 dienas).
  3.3. Dalyvis turi teisę gauti informaciją iš bet kokio surinktų asmens duomenų šaltinio ir rūšies, tikslo, kuriam jie yra tvarkomi, gavėjų, kuriems duomenys buvo pateikti ir pateikti bent per pastaruosius vienerius metus.
  3.4. Dalyvis turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti jų veiksmus, išskyrus jų asmens duomenų saugojimą, kai duomenys tvarkomi pažeidžiant įstatymų nuostatas.
  3.5. Duomenų tvarkytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno dalyvio, vykdančio internetinę registraciją svetainėje lindyhop.lt, teises į privatumą. Duomenų tvarkytojas renka ir naudoja Dalyvio asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninį paštą ir kitą informaciją, pateiktą registracijos formoje) paslaugoms ir užsakymų tvarkymui ar kitiems sutartiniams įsipareigojimams vykdyti. Dalyvis, atlikdamas atsiskaitymą, sutinka su Sąlygomis, nurodančiomis, kad sutikdamas su šiomis sąlygomis, Dalyvis sutinka, kad Duomenų tvarkytojui pateikti asmens duomenys turi būti tvarkomi paslaugų užsakymų vykdymo ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
  3.6. Duomenų tvarkytojas užtikrina, kad Dalyvis neatskleistų Dalyvio asmeninės informacijos trečiosioms šalims, išskyrus valdytojo partnerius, teikdamas užsakytų paslaugų tinkamą įvykdymą. Visais kitais atvejais Dalyvio asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleisti tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
  3.7. Asmens duomenys tvarkomi saugiomis priemonėmis, siekiant apsaugoti šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
  3.8. Asmens duomenys, naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugomi pagrindinėje duomenų bazėje ir gali būti naudojami 4 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Dalyvio duomenys saugomi 4 metus nuo paskutinio užsakymo. Po šio termino kliento duomenys (automatiškai) ištrinami. Asmens duomenų automatinį ištrynimą prižiūri atsakingas asmuo.
 4. Taisyklių pakeitimai
  4.1. Duomenų tvarkytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles, informuodamas apie pakeitimus svetainėje lindyhop.lt.
  4.2. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie pasirodys svetainėje lindyhop.lt.
  4.3. Jei Dalyvis nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę atsisakyti jos raštu.
  4.4. Jei po taisyklių papildymų ar pakeitimų Dalyvis toliau naudojasi svetainės lindyhop.lt paslaugomis, laikoma, kad Dalyvis sutinka su nauja Taisyklių versija.
 5. Informacijos ir komunikacijos teikimas
  5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, turi būti pateikiami Duomenų tvarkytojui el. paštu info@lindyhop.lt
  5.2. Duomenų tvarkytojas atsakymą pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas ar pretenzija.
 6. Slapukai
  6.1. Slapukas – nedidelis tekstinis dokumentas, kuriame yra unikalus identifikavimo numeris, kuris perkeliamas iš asmeninio kompiuterio interneto svetainės, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir pamatyti asmens internetinę veiklą. Kiekvieną kartą, kai asmuo lankosi svetainėje, unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (pvz., Asmens vardo ir adreso). Svetainės naudoja slapukus, kad galėtų tvarkyti statistiką, pvz., apsilankymų skaičių ir interneto srauto skaičių. Tokia informacija nėra susieta su asmenine informacija. Asmuo visada gali išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurių svetainių funkcijos gali neveikti arba tinkamai neveikti.
  6.2. Slapukai naudojami internetiniam užsakymui (pagrindinė svetainės veikla) ​​ir svetainės lankomumo statistikai skaičiuoti. Dalyvis, norėdamas užsisakyti pamokų abonementą ar renginio bilietą, privalo užsiregistruoti naudodamasis šia svetaine. Tokiu atveju Dalyvis privalo pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, šalis ir pan.). Duomenų tvarkytojas turi teisę savo nuožiūra naudoti visas teisėtas priemones visiems asmens duomenims ir informacijai, kurią pateikia dalyvis, kuris juos pateikė registracijos metu ar kitais būdais. Slapukas, užsakymų sudarymas, sukurtas, kai vartotojas užsisako leidimus ir yra nukreipiamas į atsiskaitymo puslapį, ir ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atjungia) aktyvų langą (uždaro sesiją).
  6.3. Galite leisti slapukus arba atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, norėdami atsisakyti slapukų ar gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos priimdami. Perskaitykite naršyklės instrukcijas arba tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jei nuspręsite nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudoti interaktyvių šios svetainės funkcijų.
  6.4. Jokie asmeniniai dalyvio duomenys nėra saugomi slapukų žinyne.
  6.5. Per būtiną slapukų įrašymo procesą jokia trečioji šalis neteikia informacijos.
 7. Šios svetainės straipsniuose gali būti įdėto turinio (pvz., Vaizdo įrašų, vaizdų, straipsnių ir kt.). Įterptasis turinys iš kitų svetainių elgiasi taip pat, lyg lankytojas būtų aplankęs kitą svetainę. Šios svetainės gali rinkti duomenis apie jus, naudoti slapukus, įterpti papildomą trečiųjų šalių stebėjimą ir stebėti jūsų sąveiką su įterptu turiniu, įskaitant jūsų sąveikos su įdėtu turiniu stebėjimą, jei turite paskyrą ir esate prisijungę prie tos svetainės.