Sąlygos ir yaisyklės

Dalyvavimo Lindyhop.lt klubo organizuojamose pamokose ir renginiuose sąlygos ir taisyklės:

 1. Visi dalyviai dalyvauja pamokose ir renginiuose savo pačių rizika.
 2. Organizatorius neatsako už dalyvių sužalojimus ar žalą sveikatai, kurie gali įvykti dalyvavimo metu.
 3. Organizatoriai neatsako už dalyvių asmeninių daiktų saugumą pamokų ir renginių metu.
 4. Organizatoriai negali garantuoti, kad visi paskelbti mokytojai dalyvaus, nes mokytojas gali susirgti. Tai reiškia, kad jūsų pamokų tvarkaraštis gali būti pakeistas, arba jūs turėsite kitus mokytojus nei buvo paskelbta.
 5. Lindyhop.lt klubo pamokų ir renginių dalyvis (toliau – Dalyvis) gauna tokios rūšies abonementą ar bilietą, kurį pasirenka registruodamasis internetinėje svetainėje http://www.lindyhop.lt
 6. Dalyvis už abonementą ar bilietą moka kainą (toliau – Kaina), Dalyvio registracijos patvirtinimo dieną nurodytą internetinėje svetainėje www.lindyhop.lt
 7. Jeigu Dalyvio registracijos būklė yra “waiting list“, tokiu atveju mokėjimas turi būti atliktas tik po patvirtinimo gavus nurodymus elektroniniu paštu.
 8. Dalyvis Kainą moka visą iš karto.
 9. Visą Kainą Dalyvis sumoka per 7 kalendorines dienas nuo patvirtinimo apie Dalyvio registraciją gavimo el. paštu dienos jeigu atsiųstame registracijos patvirtinime nenurodyta kitaip.
 10. Mokėjimą Dalyvis gali atlikti vienu iš dviejų pasirinktų būdų:
  – tiesioginiu banko pavedimu iš savo banko sąskaitos į organizatorių banko sąskaitą;
  – kreditine arba debetine kortele atvykęs vietoje į Lindyhop.lt kubą Geležinkelio g. 6, Vilnius.
 11. Dalyvis patvirtina, kad:
  – jis/ji susipažino su internetinėje svetainėje www.lindyhop.lt pateiktomis abonementų ir bilietų rūšimis, kainomis ir visa kita jam/jai aktualia informacija;
  – visa jo/jos registruojantis pateikta informacija yra teisinga;
  – jis/ji supranta, jog pamokų ir renginių metu gali susidurti su didesniu nei įprasta fiziniu krūviu, tam yra pasirengęs(-usi) ir už savo sveikatą atsako pats/pati.
 12. Dalyvis atlikdamas registraciją ir atsiskaitymą turi pateikti teisingą asmeninę ir kitą informaciją. Pats dalyvis atsakingas už pateiktos informacijos teisingumą.
 13. Registruodamasis ir patvirtindamas šias taisykles Dalyvis tuo pačiu sutinka, kad jo pateikta asmeninė informacija gali būti naudojama užsakytų paslaugų atlikimui įgyvendinti ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Dalyvis taip pat sutinka, kad jo elektroninis paštas ir telefonas būtų naudojami informacijos susijusios su jo užsakytomis paslaugomis perdavimui.
 14. Duomenų valdytojas ir svetainės http://www.lindyhop.lt operatorius yra  įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, rūpinasi asmens privatumu, bei vadovaujasi Duomenų apsaugos ir jų tvarkymo taisyklėmis.